Elérhetőség, ASZF / Contact

Elérhetőség / Contact

Telefon / Phone: +36209515589
E-mail: info@rekredenc.hu
www.facebook.com/rekredenc
www.instagram.com/rekredenc_mosaic_design/

Általános szerződési feltételek
Név: Hórász Rita E.V.
Székhely: 2658 Pusztaberki, Kossuth út 17.
Levelezési cím: 2658 Pusztaberki, Kossuth út 17.
Adószám: 62651471-1-32

Általános Szerződési Feltételek – Tanfolyam
1.  A tanfolyamon való részvétel feltétele a csoport egészének és a trénernek munkájának a tiszteletben tartása, illetve a tréning légköréhez illeszkedő magatartás tanúsítása. A nem megfelelő hozzáállással és viselkedésmóddal bíró résztvevőket megkérjük a tréningről való távozásra.
Ez esetben a tanfolyam díjat nem áll módunkban visszafizetni a távozó számára!
2.  A megrendelésed fizetési kötelezettséggel járó, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
3. Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni. A tanfolyamon a szervezők és a résztvevők a jelenlévők engedélye nélkül fotókat nem készíthetnek.
4. Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
5. Vis maior esetén szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Vis maior miatt elmaradt tanfolyam esetében Szervező köteles díjmentesen biztosítani másik időpontra való átjelentkezést jelentkező számára.
6. Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős. 
7. A vállalkozás panaszkezelési módja emailben történhet (info@rekredenc.hu). A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Nógrád Megyei Békéltető Testület, Salgótarján, Mártírok útja 4, 3100
8. A szolgáltatás ára nem fedezi a tanfolyamokon való részvétel esetén a résztvevő utazási, élelmezési, szállási költségeit. Ezeket a költségeket a résztvevőnek magának kell állnia.
9. A jelentkezés a tanfolyami díj előlegének (6000 Ft) befizetésével válik véglegessé. Az utaláshoz szükséges adatokat a jelentkezés visszaigazolásakor, e-mailben küldjük meg.
A jelentkezések véglegesítése nem a jelentkezés, hanem a tanfolyami díj előlegének beérkezésének sorrendjében történik.
Ha mégsem tudnál eljönni a kiválasztott időpontban, az alábbi lehetőségeid vannak:
– ha a lemondás 72 órával a tanfolyam előtt történik, az előleg visszajár vagy beszámítjuk egy következő tanfolyam előlegeként, minden más esetben az előleg bánatpénznek minősül, így azt Szervezőnek nem áll módjában visszafizetni.
A tanfolyami díj fennmaradó részét a tanfolyam után készpénzben vagy utalással tudod egyenlíteni.
Amennyiben a képzés a Szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett tanfolyami előleget 100%-ban visszautaljuk!
Amennyiben a Résztvevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését kizárólag írásban teheti meg Szervező elérhetőségeinek valamelyikén.